Υπηρεσίες

Τι προσφέρουμε...

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Πληροφορικής Υψηλού Επιπέδου

Web Design

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ιστοσελίδες οι οποίες είναι μοναδικές, μοντέρνες και responsive ώστε να δείχνουν τέλειες σε όλες τις πλατφόρμες (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα)

Custom Development

Υλοποιούμε από την αρχή, πάνω στις ανάγκες σας. Έτσι δεν αλλάζετε τρόπο δουλειάς επειδή το έτοιμο πρόγραμμα που επιλέξατε δεν μπορεί...

Reports & Analytics

Εξετάζουμε η σκοπιμότητα μιας επένδυσης, τόσο από εμπορικής όσο και από οικονομικής πλευράς, ωστε να βοηθήσει στη λήψη της σωστής απόφασης για την υλοποίηση ή μη της επένδυσης.

Marketing

Αποκτήστε πρόσβαση σε νέες αγορές. Έχουμε τα εργαλεία έχουμε τα δεδομένα. Social Media, Email, S.E.O., Ads, Brochure,...

Support Services

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για να επικεντρωθείτε σε αυτό που πραγματικά προσφέρει η επιχείρησή σας και να μήν αναλώνεστε σε λογιστικά θέματα, δημοσιευσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και λοιπές έννομες υποχρεώσεις.

Do you have any project? Let’s Start...

Contact now